Årets Åsmarking

 

Årets Åsmarking

 

Årets Åsmarking er en pris som tildeles den åsmarkingen juryen finner verdig. Med åsmarking menes den som er bosatt eller oppvokst i Åsmarka.

 

For å kunne nomineres til prisen skal minst ett av følgende kriterier være oppfylt:

1. Personen har lagt ned en betydelig innsats for bygda over mange år

2. Personen har gjort en prestasjon langt utenom det vanlige i perioden etter nominasjonsfrist forrige år

3. Personen har gitt bygda nye impulser i form av en nyetablering eller lignende i perioden etter nominasjonsfrist forrige år

4. Personen har gjort Åsmarka kjent utafor kommunens grenser

 

Nominasjoner kan sendes juryen (Åsmarka Bygdeutvalg) innen annonsert tidsfrist, som årlig kunngjøres i eget skriv til bygdas innbyggere.

Juryen har anledning til å nominere egne kandidater.

 

Juryen velger prisvinner blant de nominerte. Juryen har også anledning til ikke å dele ut prisen hvis den mener det ikke finnes kandidater som oppfyller kriteriene.

 

Kriteriene gjelder fra og med 2013.

 

Vinnere av Årets Åsmarking

 

2018: Carl Ole Foss

2017: Kjersti Røhnebæk

2016: Kjell Hauge

2015: Sigrid Bilstad Neraasen

2014: Petter Hagen

2013: Monica og Roger Aasen

2012: Bernt Bjerklien

2011: Svein Ivar Moen

2010: Eldrid Gjeldaker Bådshaug

2009: Lars Høiby

2008: Kim André Eliassen

 

Vi har ikke oversikt overvinnere av prisen før 2008. Informasjon mottas med takk!

 

ÅSMARKA