Aktuelle saker

 

Aktuelle saker

 

Bygdeutvalget jobber med å fremme saker til beste for bygda. Har du en sak du mener vil gi oss ei enda bedre bygd å bo i?

Ta kontakt!

 

Saker vi er involverte i for øyeblikket

  • Opprettelse av flere tomter for nye boliger i Åsmarka
  • Flaggheising ved kirka 1., 8. og 17. mai
  • Deltakelse i Nordre Ringsaker skoleforum
  • Utvidelse av gangvei ut fra sentrum
  • Belysning av fotgjengeroverganger ved skolen

 

 

Noe av det bygdeutvalget har vært delaktig i

  • Utvidelse av 50-sona gjennom sentrum
  • Oppsetting av flaggstang ved kirka
  • Oppsetting av "Velkommen til Åsmarka"-skilt ved bygdas grenser i nord og sør
  • Oppsetting av krigsminnesmerke ved kirka

Copyright © All Rights Reserved