Skole, barnehager og kirke

 

Åsen skole

Åsen skole ligger i Åsmarka sentrum og har normalt 50-70 elever fra

1. til 7. klasse. Skolen har SFO.

 

Det legges vekt på allsidig bruk av skolen, og skolebygningen benyttes av lag og foreninger utenom skoletid. I nær tilknytning finner vi gressbane, grusbane, akebakke og lysløype. Skolen har eget nærmiljøanlegg med ny ballbinge, basketbane, håndballbane, skateboardrampe og lekeapparater. Gapahukene skolen disponerer brukes ofte i tilknytning til utedagene.

 

Les mer om Åsen skole hos Ringsaker kommune.

 

 

 

Åsen barnehage

Åsen barnehage er en kommunal barnehage, og er samlokalisert med skolen. Barnehagen har sin egen del av skolebygningen, sitt eget uteområde og tilgang til skolens gymsal. Det er totalt 18 plasser i Åsen barnehage.

 

Les mer om Åsen barnehage hos Ringsaker kommune.

Kjeldbakken familiebarnehage

Kjeldbakken familiebarnehage ligger sør i Åsmarka, i nær tilknytning til skogen og et stykke unna biltrafikk. Barnehagen er ikke inngjerdinga og det er fokus på å lære om naturen.

 

Les mer om Kjeldbakken familiebarnehage hos Ringsaker kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsmarka kirke

Åsmarka kirke er ei åttekanta kirke, bygd i 1859. Kirka har 240 sitteplasser.

 

Altertavla er malt av Lars Jorde.

 

Under krigen, våren 1940, ble kirka beskutt og merker etter granatsplinter er fortsatt synlig i altertavla og i ei bæresøyle.

 

Oversikt over gudstjenester i Åsmarka kirke finner du her.

 

Skole, barnehage og kirker

 

I Åsmarka har vi både barneskole, barnehager og kirke.

 

Mens barnehagene er av nyere dato, har både skolen og kirka lange tradisjoner i bygda. Alle er viktige elementer på hver sin måte og alle tjener som samlingssted i forskjellige livssituasjoner og begivenheter.

 

Vi er svært glade for å ha alt dette i Åsmarka!

 

Copyright © All Rights Reserved