Åsmarka

Fakta om Åsmarka

 

Åsmarka er ei bygd nord i Ringsaker kommune, Hedmark fylke. Bygda har flott beliggenhet med vestvendt, åpent terreng og utsikt til Næra og Synnfjell.

 

Det er et aktivt lokalmiljø med to barnehager, barneskole, kirke, idrettsplass, skateboardramper, badeplass, skogkledt turterreng og skiløyper (bildet under). I tillegg er det et godt tilbud innen det frivillige foreningslivet for både store og små.

 

Arbeidsmarkedet er stort med fem byer av ulik størrelse innafor en avstand på 35 minutter: Moelv, Brumunddal, Lillehammer, Gjøvik og Hamar, samt nabobygdene langs Gullåra: Næroset, Lismarka, Mesnali og Sjusjøen.

 

For den aktive sjel med utferdstrang, er det 15-20 minutter med bil til Sjusjøen (langrenns-, sykkel- og turløyper) og Natrudstilen (alpinbakke), samt omtrent 45 minutt til Hafjells store nett av alpinbakker.

 

Åsmarka har direkteforbindelse med buss til Lillehammer og Moelv. Store deler av bygda har innlagt fiber med høy hastighet. Hus til salgs finner du her.

ÅSMARKA

Historie

I Åsmarka er det funnet redskaper etter de aller første menneskene som slo seg ned i området. Ei skaftehulløks fra yngre steinalder er funnet på Onsumenga, en spydspiss ved Onsum og ei øks fra vikingtida i Elisveen. I skogområdene øst for Åsmarka vitner dyregraver og fangstanlegg om næringsgrunnlag og fangskultur.

 

Den første bosettingen var lenge svært spredt. Noen få gardsbruk ble tidlig ryddet. Fra ca. 1750 ble det vanlig med ny bosetting i almenningen som følge av endringer i lovverk og myndighetenes politikk. I løpet av noen ti-år ble mange gardsbruk ryddet. Kull- og tjærebrenning, samt hogst og kjøring i skogen gav kjærkommen ekstrainntekt.

 

På slutten av 1800-tallet var det på flere hold ei sterk utvikling i bygda. I 1859 ble kirka bygd og det ble nye menighetsgrenser. Poståpneri startet på garden Neraasen i 1879, senere overtatt av Helge Bjerke (ca. 1905). I 1895 ble Åsen skole bygget der skolen står i dag. I en periode før dette hadde det vært to skolesteder: Kirkestua og Øvre Haugsveen. Dagens skolebygning sto ferdig i 1975.

 

I 1884 startet Kristian Larsen Harby butikk og i 1902 begynte Helge Bjerke sin landhandel. Han startet også med bilkjøring i 1918 og utvidet med rute- og postkjøring i 1923. Ettar at samvirkelaget ble dannet i 1933, var det tre butikker i bygda fram til 1960.

 

Automatisering av telefonen skjedde tidlig i Åsmarka. Det skyldtes bl.a. at Neraasen som den første garden, ble tilknyttet privat telefonsentral før århundreskiftet.

 

Gamle Åsheim forsamlingslokale ble bygd i 1908. Det ble erstattet av et nytt bygg i 1960 og utvidet i årene 1984-1987, slik vi kjenner det i dag.

 

21.april 1940 var det harde kamper i Åsmarka, i området rundt kirka. Merker etter granatsplinter kan ennå sees i altertavla. Det var første gang siden krigsutbruddet at tyske og engelske soldater kom i kamp under bakkestrid.

 

Kilde: Tidligere utgitt brosjyre om Åsmarka.

Åsen skole

Åsen skole ligger i Åsmarka sentrum og har normalt 50-70 elever fra

1. til 7. klasse. Skolen har SFO.

 

Det legges vekt på allsidig bruk av skolen, og skolebygningen benyttes av lag og foreninger utenom skoletid. I nær tilknytning finner vi gressbane, grusbane, akebakke og lysløype. Skolen har eget nærmiljøanlegg med ny ballbinge, basketbane, håndballbane, skateboardrampe og lekeapparater. Gapahukene skolen disponerer brukes ofte i tilknytning til utedagene.

 

Les mer om Åsen skole hos Ringsaker kommune.

Åsen barnehage

Åsen barnehage er en kommunal barnehage, og er samlokalisert med skolen. Barnehagen har sin egen del av skolebygningen, sitt eget uteområde og tilgang til skolens gymsal. Det er totalt 18 plasser i Åsen barnehage.

 

Les mer om Åsen barnehage hos Ringsaker kommune.

Kjeldbakken familiebarnehage

Kjeldbakken familiebarnehage ligger sør i Åsmarka, i nær tilknytning til skogen og et stykke unna biltrafikk. Barnehagen er ikke inngjerdinga og det er fokus på å lære om naturen.

 

Les mer om Kjeldbakken familiebarnehage hos Ringsaker kommune.

Åsmarka kirke

Åsmarka kirke er ei åttekanta kirke, bygd i 1859. Kirka har 240 sitteplasser.

 

Altertavla er malt av Lars Jorde.

 

Under krigen, våren 1940, ble kirka beskutt og merker etter granatsplinter er fortsatt synlig i altertavla og i ei bæresøyle.

 

Oversikt over gudstjenester i Åsmarka kirke finner du her.