Styret

Styret

 

 

Styret i Åsheim er valgt inn av en valgkomite. Alle sitter for 2 år med mulighet for gjenvalg.

 

Styrets hovedoppgave er å drifte huset på best mulig måte. Dette gjør vi ved å ha fokus på økonomi, utgifter og inntekter.

Det er ett kostbart hus, både økonomisk og tidsmessig, å ha i drift, både med de fast utgiftene og vedlikeholdet som må gjøres.

 

Styret forsøker å ta mye av de daglige gjøremålene selv, men er helt avhengig av husets eiere, som er bygdefolket og lag/foreninger i Åsmarka, for å klare de større oppgavene.

 

Vi har de siste årene jobbet veldig mye med redusering av de store utgiftene som fyringsolje, strøm, vann og forsikring. Her har vi fått utrettet mye.

 

På inntektssiden er det de store arrangementene som basar og fester som er hovedfokus. Uten bra resultat på disse blir det vanskelig å drifte Åsheim i fremtiden.

Årlig trenger vi ca. 100 personer til dugnad og komiteer. Disse er fordelt på vårdugnad ute og inne. Basar og festkomiteer.

Vi har god oversikt over komiteene de siste 10-15 årene og forsøker sette opp disse slik at hvis alle stiller opp så går det 8-10 år mellom hver festkomite og basarkomite dere er med i.

Styret 2017

Telefon

Mail

 

 

 

Leder: Kjell Hauge

922 36 589

kjelhaug@bbnett.no

Sekretær: Sølvi Cocozza

992 73 406

oldybvig@bbnett.no

Kasserer: Unni Mona Olsen

 

 

Nestleder: Jøran Fillipsveen

 

 

Styremedlem og utleieansvarlig: Lene Enger Halsten

918 51 021

lenenger@start.no

 

 

 

Varamedlemmer for styret:

 

 

Morten Hagen

 

 

Bente Hagen

 

 

 

 

 

Bygderepresentanter:

 

 

Sissel Wilhelmsen

 

 

Jan Henrik Rognan

 

 

Sigurd Hovde

 

 

 

 

 

Vara for bygderepresentanter:

 

 

Marianne Holm

 

 

Mikkel Kvasnes

 

 

Bygderepresentantene er bygdefolkets talspersoner på årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp må sendes disse, skriftlig,innen 1.januar.

Copyright © All Rights Reserved