Om Åsheim

 

 

Velkommen til Åsheim !

 

Åsheim har vært Åsmarkas storstue og naturlige samlingspunkt helt tilbake til 1909.

 

 

Åsheim Samfunnshus er et forsamlingslokale i Åsmarka i Nordre Ringsaker.

Åsheim er et samvirkeforetak som eies av lag og foreninger i Åsmarka samt alle som tilhører Åsen skolekrets.

 

 

Foruten årlige arrangementer som 17.-maifeiring, Åsmarkfestivalen, Basar, Høstfest, Julemesse og 5.dagsfest brukes huset også til private arrangementer som dåp, konfirmasjon, bryllup, minnestunder og bursdagsfester.

Men også til møter og festligheter for lag og foreninger.

 

 

Historien

 

 

Det første Åsheim ble bygd i 1909. Nye Åsheim, det som i dag er storsalen og ungdomsklubben i kjelleren, ble satt opp i 1959/60 og i fra 1986 har Åsheim sett ut slik vi kjenner det i dag.

 

 

Ungdomslaget var pådriverne for å få satt opp huset på tidlig 1900 tallet og de var «driverene» i mange år. Alt som er gjort her helt i fra starten av er gjort på dugnad. Til og med tømmeret til det første Åsheim ble hogd på dugnad og hele bygda stilte opp med det de kunne.

Det gamle bygget lå enda noen meter nærmere vegen enn dagens hus og det var utedo et stykke unna.

Og når det gamle Åsheim, på slutten av 1950 tallet måtte vike plassen for ett nytt og moderne bygg, ble det gamle tømmerhuset plukket ned bit for bit og fraktet til Sjusjøen hvor det ble til hytter.

 

 

I 1960 sto "nye" Åsheim ferdig. Hele bygda var med på dugnad.

De som ikke kunne snekre, plukket stein, malte eller kokte kaffe. Og det er bokført 5212 dugnadstimer på denne dugnaden.

Den gang ble det bygget kjøkken og kaffestue i kjelleren og det var egen leilighet i annen etasje.

I kjelleren var det dusj og badstuer som ble brukt fast av bygdefolket.

 

 

I 1986 ble huset ytterligere bygd på, og ble til det vi kjenner som Åsheim i dag. Leiligheten på loftet var bebodd helt fram til da, men i fra 1986 ble det en egen utleieleilighet i nybygget.

Foto: Åsheim anno 1909

Foto: Åsheim anno 1960

Copyright © All Rights Reserved